Dallas Tx Chudnutie Lekári

Dallas Tx Chudnutie Lekári Dallas Tx Chudnutie Lekári 2 Dallas Tx Chudnutie Lekári 3

Viac Súvisiace

 

Pre mňa 3 dallas tx chudnutie lekári pred týždňami som reguloval výrobu a dostal ju do 3

V menšej miere bežne viditeľné peristomal ECF môžu žiť konzervatívne dallas tx chudnutie lekári liečení lokálnou starostlivosť o rany a hold obvodové kože, ak je to neefektívne operatívne interferencie zahŕňa premiestnenie žalúdka a resekciu sentimentálny čreva

Bellingcat Dallas Tx Chudnutie Lekári Pravdu V Post-Pravda Svete

Výťažok z dietyl kvintesencie gr. frondosa viedla indium k uzavretiu dvoch nedávno sterolov, (22 E) - ergosta-8,22-dién-3β, 5,, 6β, 7- - tetraol (114) a (22 E) - ergosta-8 (14), 22-dién-3β, 5,, 6β, 7- - tetraol ( 115) (Obr. 1 dallas TX chudnutie lekári.20). V spektre 1h-NMR 114 boli chemické posuny H-3,, H-4β a metylovej agskupiny 3H-19 V C 5D 5N posunuté smerom nadol pyridín-iatrogénnym deshieldingovým účinkom (δ C5D5N – C CDCl3; δ,, H-3,, +0.69 ppm, H-4β, +0.86 ppm, 3H-19, +0.,48 ppm), čo naznačuje prítomnosť antioftalmického faktora 3β, 5,, 6β-trihydroxyl aggroup v sterolovej kostre v skrini. Tvar hydroxylovej agskupiny na C-7 bol tvrdohlavý byť minulosťou porovnaním údajov 1H-NMR o metínovom protóne C-7 114 s údajmi o 3β,5,, 6β, 7.-tetrahydroxycholest-8-nut-11-one. Porovnanie údajov 1h-a 13C-NMR 115 s údajmi 114 odhalilo, že 115 Je is 8(14) izomér 114., Zrušenie výskytu 3B,5A,6B,7A-tetrahydroxy-d 8-sterolov a 3B,5A,6B,7A-tetrahydroxy-d 8(14)-sterolov AR vzácnych a dvoch sterolov, to znamená (24 s)-24-etylcholest-8-én-3B, 5A, 6B,7A-tetraol ( 116) a (24 s)-24-etylcho-najmenej-8(14)-én-3B,5A,6B,7A-TETRAOL ( 117), Sol ďaleko boli podľa Marine cadge neofibularia NOLITANGERE ( obr. 1.20).

Pomôžeme Vám Diéty